Thứ Sáu, 18/09/2009, 10:01 GMT+7

Lễ thương thảo - ký kết hợp đồng gói thầu “San lấp tôn tạo mặt bằng giai đoạn 1A”

Ngày 16 /9/2009, Công ty cổ phần Sửa chữa tàu biển NOSCO-VINALINES, thành viên của NOSCO và Công ty xây dựng công trình Hàng không – ACC (Công ty đã trúng thầu gói thầu "San lấp tôn tạo mặt bằng giai đoạn 1A) đã tổ chức Lễ thương thảo - ký kết hợp đồng gói thầu “San lấp tôn tạo mặt bằng giai đoạn 1A” thuộc Dự án Nhà máy Sửa chữa tàu biển NOSCO-VINALINES.

Tại Lễ thương thảo này, trên tinh thần thiện chí hợp tác với mong muốn được thi công gói thầu này, cũng như nhà thầu nhận thấy có khả năng chủ động về phương tiện thiết bị thi công, nguồn cung cấp nguyên vật liệu, nhân lực và kinh nghiệm để phục vụ thi công công trình này.
Gói thầu “San lấp tôn tạo mặt bằng giai đoạn 1A” có tổng kinh phí trên 55 tỷ đồng. Dự kiến thời gian triển khai từ 20/9/2009.
 
Counter