Thứ Hai, 07/09/2009, 16:43 GMT+7

Văn bản mới

(V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)

 Ngày 27 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1387/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Dương Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên cảng Hải Phòng - giữ chức ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Quyết định số 1388/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - giữ chức ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; và Quyết định số 1389/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc cùng giữ chức ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
 
 
 
 
Counter