Thứ Ba, 05/03/2013, 10:31 GMT+7

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chủ trì cuộc họp về vấn đề tàu mang cờ nước ngoài vận tải container nội địa (04/03/2013)

Chiều ngày 28/2, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì cuộc họp về vấn đề tàu mang cờ nước ngoài vận tải container nội địa. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo Vụ Vận tải, Văn phòng Bộ; Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Bùi Thiên Thu và đại diện các doanh nghiệp vận tải biển có liên quan.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, nếu hãng tàu nước ngoài có yêu cầu được cấp phép vận tải container nội địa có thể xem xét cấp phép với  thời hạn cấp phép không quá 06 tháng.

Các tàu được xem xét cấp phép bao gồm tàu nước ngoài vận tải gom hàng xuất, nhập khẩu trực tiếp cho tàu mẹ tại khu vực Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu), tàu vận chuyển trên tuyến mà không có tàu Việt Nam cung cấp dịch vụ, gia hạn cấp phép tối đa cho 07 tàu (Theo tiêu chí first come first served), cấp phép cho một số hãng tàu có nhu cầu vận tải container rỗng của chính hãng (COC).

Bên cạnh đó, Cục Hàng hải Việt Nam cũng đưa ra tại cuộc họp các số liệu về danh sách các tàu container mang cờ quốc tịch nước ngoài được cấp phép vận tải nội địa.

Cũng tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp vận tải biển có liên quan đã có ý kiến xung quanh vấn đề tàu mang cờ nước ngoài vận tải container nội địa.

Về vấn đề tàu mang cờ nước ngoài vận tải container nội địa, Vụ Vận tải sẽ có báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công trong việc cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu container trên tinh thần văn bản số 11043/BGTVT-VT ngày 27/12/2012 của Bộ GTVT. Đối với việc chuyển đổi các tàu container thuộc sở hữu của Việt Nam mang Quốc tịch nước ngoài sang mang Quốc tịch Việt Nam trước mắt giao cho Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách và trình Bộ trưởng Bộ GTVT.

Sau khi nghe ý kiến của các các doanh nghiệp vận tải biển, ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ Vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho biết, Bộ sẽ cấp giấy phép tàu nước ngoài vận tải nội địa cho 05 hãng tàu. Ngoài ra, Bộ sẽ dựa vào tình hình thị trường, khả năng phục vụ của các hãng tàu để có những đề xuất, thay đổi về việc cấp giấy phép cho các tàu nước ngoài vận tải container nội địa.

 (Theo Bộ GTVT)

Counter