Thứ Hai, 26/03/2012, 16:04 GMT+7

THÔNG BÁO (V/v: Chốt danh sách Trái chủ tiến hành chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông)

Kính gửi : Quý Trái chủ của Công ty Cổ Phần Vận tải Biển Bắc

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc xin thông báo đến Quý trái chủ của Công ty về việc chốt danh sách trái chủ để tiến hành chuyển đổi 860.000 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá: 100.000đồng/TP) thành 8.600.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá: 10.000đồng/CP) cụ thể như sau:

1.      Tổ chức phát hành

-          Tên tổ chức phát hành

:

Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc

-          Trụ sở chính

:

278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

-          Điện thoại: 04. 3.8512688

 

Fax: 04. 35113347

2.      Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

-          Tên trái phiếu

:

Trái phiếu chuyển đổi CTCP Vận tải Biển Bắc

-          Loại trái phiếu

:

Trái phiếu chuyển đổi

-          Mệnh giá trái phiếu

:

100.000 đồng/ trái phiếu

-          Ngày phát hành

:

14/04/2011

-          Kỳ hạn trái phiếu

:

12 tháng

-          Lãi suất

:

5%/năm

-          Phương thức trả lãi

:

Một lần vào ngày đáo hạn

-          Số lượng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu

:

200.000 trái phiếu  

-          Giá trị trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

:

20.000.000.000 đồng

-          Tỷ lệ chuyển đổi

:

1:10 ( 01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu)

 

-          Tên cổ phiếu

:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc

 

-          Mã cổ phiếu

:

NOS

 

-          Mệnh giá cổ phiếu

:

10.000 đồng/cổ phiếu

 

-          Loại cổ phiếu

:

Cổ phiếu phổ thông

 

3.      Thời điểm chốt danh sách: đến 16h30 ngày 06/04/2012.

Vào thời điểm này, Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi. Từ thời điểm chốt danh sách tới thời điểm chuyển đổi, trái chủ không được thực hiện việc chuyển nhượng, tặng, cho, cầm cố và các giao dịch khách với số trái phiếu đã đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu.

4.      Thời điểm chuyển đổi: ngày 14/04/2012

5.      Thời gian và địa điểm thu hồi Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu  và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

-          Công ty cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần từ ngày: 14/04/2012

-          Tại:

Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc,

Tầng 2, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

 Điện thoại: 04.3 8512688/228

-       Khi đến nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trái chủ phải mang theo các giấy tờ sau:

·      Đối với trái chủ đang là cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc:

ü   Chứng minh nhân dân hoặc Passport;

ü   Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức);

ü   Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu chuyển đổi.

ü   Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

·      Đối với trái chủ chưa là cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc:

ü   Chứng minh nhân dân hoặc passport;

ü   Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức);

ü   Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu chuyển đổi.

Trường hợp ủy quyền, đối với trường hợp ủy quyền là cá nhân người được ủy quyền cần có Bản gốc Giấy ủy quyền có công chứng và CMND của người được uỷ quyền. Đối với tổ chức, Giấy uỷ quyền do người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu.

Mọi chi tiết liên quan tới việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán, vui lòng liên hê:

Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc,

Tầng 2, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38512688/228

Thông báo này được đăng tải trên website http://www.nosco.com.vn/

Trân trọng thông báo ./.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

                              (Đã ký)

LÊ THỊ LÝ

Xin vui lòng click file Biên bản và Nghị quyết HĐQT dưới đây:

Biên bản Họp HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu đợt 2

Counter