Thứ Ba, 22/11/2011, 15:30 GMT+7

THÔNG BÁO (V/v: Chốt danh sách Trái chủ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu)

Kính gửi : Quý Trái chủ của Công ty Cổ Phần Vận tải Biển Bắc


   Do thay đổi chính sách liên quan tới việc phát hành trái phiếu chuyển đổi 2010, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc xin thông báo đến Quý trái chủ của Công ty về việc chốt danh sách trái chủ để tiến hành chuyển đổi 860.000 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá: 100.000đồng/TP) thành 8.600.000 cổ phiếu phổ thông (mệnh giá: 10.000đồng/CP) cụ thể như sau:

1.      Tổ chức phát hành

-          Tên tổ chức phát hành

:

Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc

-          Trụ sở chính

:

278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

-          Điện thoại: 04. 3.8512688

 

Fax: 04. 35113347

 

2.      Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

-          Tên trái phiếu

:

Trái phiếu chuyển đổi CTCP Vận tải Biển Bắc

-          Loại trái phiếu

:

Trái phiếu chuyển đổi

-          Mệnh giá trái phiếu

:

100.000 đồng/ trái phiếu

-          Ngày phát hành

:

14/04/2011

-          Kỳ hạn trái phiếu

:

12 tháng kể từ ngày phát hành

-          Lãi suất

:

5%/năm

-          Phương thức trả lãi

:

Một lần vào ngày đáo hạn

-          Số lượng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu

:

860.000 trái phiếu

-          Giá trị trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

:

86.000.000.000 đồng

-          Tỷ lệ chuyển đổi

:

1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu)

 

-          Tên cổ phiếu

:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc

 

-          Mã cổ phiếu

:

NOS

 

-          Mệnh giá cổ phiếu

:

10.000 đồng/cổ phiếu

 

-          Loại cổ phiếu

:

Cổ phiếu phổ thông

 

 

3.      Thời điểm chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: đến 16h30 ngày 26/11/2011.

Vào thời điểm này, Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi. Từ thời điểm chốt danh sách tới thời điểm chuyển đổi, trái chủ không được thực hiện việc chuyển nhượng, tặng, cho, cầm cố và các giao dịch khác với số trái phiếu đã đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu.

Trái chủ đăng ký chuyển đổi hoặc không chuyển đổi trái phiếu theo mẫu được gửi kèm, hạn cuối cùng là 16h30 ngày 29/11/2011. Trường hợp trái chủ không thực hiện việc đăng ký xem như đã đăng ký chuyển đổi trái phiếu.

4.      Thời điểm chuyển đổi: ngày 01/12/2011

5.      Địa điểm tiếp nhận giấy đăng ký chuyển đổi trái phiếu

                        Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc,

Tầng 2, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

 

6.      Thời gian và địa điểm nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

-             Thời gian: từ ngày 02/12/2011 đến ngày 5/12/2011

-             Địa điểm:       Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc,

Tầng 2, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Khi đến nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trái chủ phải mang theo các giấy tờ sau:

§      Đối với trái chủ đang là cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc:

ü   Chứng minh nhân dân hoặc Passport;

ü   Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức);

ü   Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu chuyển đổi.

ü   Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

§      Đối với trái chủ chưa là cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc:

ü   Chứng minh nhân dân hoặc passport;

ü   Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức);

ü   Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu chuyển đổi.

Trường hợp ủy quyền: đối với trường hợp ủy quyền là cá nhân người được ủy quyền cần có Bản gốc Giấy ủy quyền có công chứng và CMND của người được uỷ quyền. Đối với tổ chức, Giấy uỷ quyền do người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu.

Mọi chi tiết liên quan tới việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, vui lòng liên hê:

§         Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc,

§         Tầng 2, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Thông báo này được đăng tải trên website http://www.nosco.com.vn

Trân trọng thông báo ./.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

                               (Đã ký)

 
                              LÊ THỊ LÝ

 

Counter