Thứ Năm, 25/11/2010, 10:40 GMT+7

NOSCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc đã được tổ chức ngày 22/5/2010 tại Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Đại hội có sự tham dự đầy đủ của các thành viên, bao gồm cả ủy quyền, chiếm 73,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng như: kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2010; điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2010; báo cáo tiến độ xây dựng và hoạt động của Công ty CP Sửa chữa tàu biển Nosco-Vinalines; phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
Các cổ đông đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2010. Mặc dù, trước tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường vận tải biển liên tục có những biến động xấu, Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả khả quan. Đồng thời, nhất trí và hưởng ứng với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty. Đây là một sáng kiến phù hợp trong hoàn cảnh Công ty đang cần tăng vốn.
Cũng tại Đại hội, ông Lê Anh SơnPhó Tổng Giám đốc Tổng Công ty HHVN đánh giá: Công ty CP Vận tải Biển Bắc vốn xuất phát từ một đơn vị nhỏ nhưng hiện nay đã phát triển mạnh và trở thành một Công ty Vận tải biển vững mạnh trong đội ngũ các công ty thành viên của Tổng Công ty HHVN và cũng là một công ty có tiềm năng lớn. Tổng Công ty HHVN chiếm 51% vốn điều lệ, đã quyết định mua 51% trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trong đợt phát hành này.
         Đại hội cổ đông bất thường năm 2010, Công ty CP Vận tải Biển Bắc đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã khẳng định sự đồng thuận và nhất trí cao của các cổ đông, đó còn là nền tảng vững chắc, thuận lợi giúp cho NOSCO từng bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
 
 Ông Lê Anh Sơn - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Đại hội
 
 
Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Anh báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2010
 
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Lê Thị Lý trình Đại hội cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
 
 
Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
 
Xin vui lòng xem Biên bản và Nghị quyết Đại hội theo file đính kèm dưới đây:
 
 
 
 
 
 
 
Counter