Thứ Hai, 18/10/2010, 08:08 GMT+7

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010)

   Do sai sót vì hiểu nhầm ý nên có lỗi đánh máy của bộ phận văn phòng trong quá trình xử lý việc công bố thông tin, Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc xin đính chính thông tin đã đăng tải trên 3 số báo 247,248,249 ngày 15,16,18/10/2010 của Thời báo Kinh tế Việt Nam và Website của Công ty ngày 15/10/2010 như sau:
   Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc xin thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách và mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2010 như sau:
I.       CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
-          Thực hiện chốt danh sách cổ đông : ngày 21/10/2010.
-          Mục đích                                         : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010.
II.    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
 
v   Thời gian tổ chức
:
Dự kiến 8h ngày 20 tháng 11 năm 2010
v   Địa điểm
:
Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
v   Thành phần tham dự
:
Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 21/10/2010
v   Nội dung đại hội
:
Thông qua phương án huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và một số vấn đề khác.
v   Đăng ký dự đại hội
:
Để đảm bảo công tác tổ chức và tiếp đón chu đáo, đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) bằng việc thông báo trực tiếp: qua điện thoại, Fax hoặc gửi thư tới địa chỉ sau :
-          Bà Mai Khánh Chi hoặc bà Quản Minh Phương
-          Văn phòng Hội đồng Quản trị
-          Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc
-          Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
-          Điện thoại: (04) 3851 2688         Fax (04) 3511 3347 hoặc 04. 38569967
-          Thời gian: xác nhận trước 14h ngày 17 tháng 11 năm 2010
Nếu sau thời gian trên quý Cổ đông không đăng ký được xem như quý Cổ đông từ bỏ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của công ty.
v   Tài liệu Đại hội
:
Mẫu giấy đăng ký, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu liên quan khác sẽ được đăng tải trên Website Công ty http://www.nosco.com.vn/ 15 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
v      Những vấn đề lưu ý
:
·         Thông báo này thay cho thư mời đã gửi quý Cổ đông chưa nhận được.
·         Khi đến tham dự Đại hội, quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, giấy CMND, giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự)
       Trân trọng thông báo./.
 
                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                  ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                   (Đã ký)
                                                         NGUYỄN TUẤN ANH
 
Counter