Thứ Sáu, 10/09/2010, 09:30 GMT+7

Lễ mở thầu “Thi công và xây dựng khu văn phòng, nhà ở Công ty CP Sửa chữa tàu biển (SCTB) NOSCO-VINALINES”

Thực hiện Quyết định số: 233/2010/QĐ – NVSRC ngày 23 tháng 07 năm 2010 của Công ty CP Sửa chữa tàu biển NOSCO - VINALINES về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu thi công và xây dựng khu văn phòng, nhà ở thuộc Dự án: Xây dựng Nhà máy Sửa chữa tàu biển NOSCO - VINALINES, ngày 09/09/2010, tại Hà Nội, Công ty CP Sửa chữa tàu biển NOSCO - VINALINES đã tổ chức lễ mở thầu.

Tham gia lễ mở thầu có các đại diện của Công ty CP SCTB NOSCO - VINALINES - chủ đầu tư và các nhà thầu gồm Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Hương Giang, Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn, Công ty CP 118. Gói thầu  “thi công và xây dựng khu văn phòng, nhà ở  là một trong những gói thầu có giá trị lớn thuộc Dự án Nhà máy Sửa chữa tàu biển NOSCO – VINALINES. 
Lễ mở thầu đã được tiến hành nghiêm túc và đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Kết quả chấm thầu sẽ được chủ đầu tư thông báo vào cuối tháng 9 năm 2010. 
 
Counter