Thứ Tư, 09/06/2010, 08:22 GMT+7

Nghị định mới của Chính phủ về bắt giữ tàu biển

Giám đốc cảng vụ sẽ thực hiện quyết định bắt giữ, thả tàu biển; Chủ tàu, người khai thác tàu có trách nhiệm cung cấp kinh phí bảo đảm duy trì hoạt động của tàu biển bị bắt giữ…là hai trong số rất nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định số 57/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định mới này của Chính phủ quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện việc bắt giữ tàu biển theo quyết định của tòa án để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án dân sự, theo ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài và quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ; việc xử lý tàu biển trong trường hợp chủ tàu bỏ tàu và bán đấu giá tàu biển đang bị bắt giữ và các vấn đề khác liên quan.
Theo đó, Giám đốc Cảng vụ thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển, quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ hoặc có thể ủy quyền cho cấp phó hoặc trưởng, phó đại diện Cảng vụ thực hiện. Khi thực hiện các quyết định này, Giám đốc Cảng vụ có quyền chỉ định vị chí neo đậu và đưa ra các yêu cầu hạn chế hoạt động, di chuyển đối với tàu biển bị bắt giữ; thu hồi giấy phép rời cảng nếu tàu biển đã được cấp giấy phép rời cảng; đồng thời quyết định việc truy đuổi tàu biển và yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảnh sát giao thông đường thủy thực hiện việc truy đuổi tàu biển có quyết định bắt giữ đã rời cảng hoặc tự ý rời vị trí được chỉ định…Giám đốc Cảng vụ có quyền từ chối thực hiện việc bắt giữ tàu biển theo quyết định của Tòa án trong trường hợp tàu biển có quyết định bắt giữ của Tòa án đã rời khỏi khu vực quản lý của Cảng vụ.
Ngay sau khi nhận được quyết định bắt giữ tàu biển hoặc thả tàu biển đang bị bắt giữ, thuyền trưởng tàu biển phải thông báo cho chủ tàu, người thuê tàu , người khai thác tàu và những người có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan biết về việc tàu biển bị bắt giữ hoặc được thả; tổ chức duy trì hoạt động của tàu biển, bảo quản tàu biển, tài sản của tàu và hàng hóa trở trên tàu, đồng thời thực hiện các yêu cầu của Cảng vụ về hạn chế hoạt động, di chuyển của tàu trong thời gian tàu biển bị bắt giữ.
Chi phí thực hiện bắt giữ tàu biển bao gồm chi phí thực hiện việc bắt giữ tàu biển theo quyết định của Tòa án, chi phí giám sát tàu biển trong thời gian bị bắt giữ và chi phí truy đuổi tàu biển. Chủ tàu có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí này nếu yêu cầu bắt giữ tàu biển là đúng. Ngược lại, người yêu cầu bắt giữ tàu biển phải có trách nhiệm thanh toán. Trường hợp chủ tàu bỏ tàu, chi phí này sẽ được thanh toán từ tiền bán đấu giá tàu biển.
Chủ tàu, người khai thác tàu có trách nhiệm cung cấp kinh phí bảo đảm duy trì hoạt động của tàu biển bị bắt giữ. Trường hợp chủ tàu, người khai thác tàu không cung cấp hoặc không còn khả năng cung cấp kinh phí duy trì hoạt động của tàu biển, thuyền trưởng, đại lý của chủ tàu có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết bảo đảm duy trì hoạt động của tàu biển bị bắt giữ. Trường hợp các tổ chức, cá nhân nói trên không còn khả năng cung cấp tài chính duy trì hoạt động của tàu, Cảng vụ thực hiện việc bắt giữ tàu biển có trách nhiệm cung cấp tài chính bảo đảm duy trì hoạt động cần thiết của tàu biển.
 
(Theo Báo GTVT)
Counter