Thứ Ba, 12/01/2010, 15:55 GMT+7

Vinalines “về đích” ngoạn mục

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh vừa được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trình lên Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý, các chỉ tiêu vận tải và doanh thu thực hiện trong tháng 12/2009 đều đạt khá cao, chiếm trên 10% so với kết quả cả năm.
Cụ thể, sản lượng vận tải biển tháng 12/2009 của toàn Tổng công ty ước đạt 3,9 triệu tấn và 11,08 tỷ tấn.km, đưa con số thực hiện cả năm đạt khoảng 32,92 triệu tấn và 125,45 tỷ tấn.km. So với con số thực hiện năm 2008, tăng trưởng tương ứng đạt 8% và 12%.
Đóng góp vào kết quả kể trên, vận tải tuyến nước ngoài chiếm tỷ trọng cao hơn nhưng có tốc độ tăng trưởng thấp, ước đạt 27,67 triệu tấn và 118,8 tỷ tấn.km, tăng 4% và 11% so với cùng kỳ năm 2008.
Trong khi đó, sản lượng vận tải nội địa tỷ trọng thấp hơn nhưng có tốc độ tăng trưởng rất cao, ước đạt 5,2 triệu tấn và 6,7 tỷ tấn.km, tăng 31% và 34% so với cùng kỳ năm 2008.
Về hàng hóa thông qua cảng, sản lượng tháng 12/2009 uớc đạt 5,5 triệu tấn quy đổi, đưa tổng sản lượng hàng thông qua cảng năm 2009 đạt 69,97 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 28,88 triệu tấn, tăng 44%; hàng nhập khẩu đạt 21,77 triệu tấn, tăng 7%; hàng nội địa đạt 19,32 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2008.
Với các chỉ tiêu tài chính, doanh thu tháng 12/2009 toàn Tổng công ty ước đạt 2.159,8 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu cả năm 2009 lên con số 18.195 tỷ đồng, bằng 101% so với kế hoạch năm 2009.
Do cước vận tải biển giảm dưới giá thành từ nửa cuối năm 2008 và chưa phục hồi hoàn toàn trong năm 2009, kết quả doanh thu năm nay của Vinalines chỉ bằng 84% con số thực hiện năm 2008 (21.720 tỷ đồng).
Tương tự, tổng lợi nhuận năm 2009 toàn Tổng công ty ước đạt 857 tỷ đồng, bằng 52% so với năm 2008, nhưng so với kế hoạch điều chỉnh vẫn tăng 90%.
                                                                                  Theo  VnEconomy
 
Counter