Thứ Sáu, 20/07,2018, 15:59 GMT+7

Thông tin tuyển dụng (28/04/2009 03:16)

Thông tin tuyển dụng"Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc (NOSCO) là một trong những doanh nghiệp Vận tải biển Nhà nước, với đội tàu gồm 12 tàu biển có tổng trọng tải trên 230.000 DWT.

Counter